Gái Việt diện áo yếm lộ cả đầu vú

“Sốt” với album hở bạo của hotgirl đến từ miền Bắc, trong bộ ảnh cô vào vai người lang y với áo yếm siêu mỏng, có thế tháy bầu ngực và đầu vú.
Album đang nhận rất nhiều chỉ trích từ các báo mạng.
AP3Z8041%2B25742420455%255BK%255D

AP3Z7625%2B25250715150%255BK%255D
loading…
AP3Z7628%2B25413629952%255BK%255D
AP3Z7639%2B25230851610%255BK%255D
AP3Z7673%2B25250658050%255BK%255D
AP3Z7707%2B25532149035%255BK%255D
AP3Z7708 1%2B25236514350%255BK%255D
AP3Z7710%2B25456450561%255BK%255D
AP3Z7735 1%2B25408671562%255BK%255D
AP3Z7737%2B25615385875%255BK%255D
AP3Z7740%2B24921987153%255BK%255D
AP3Z7740 1%2B25455945331%255BK%255D
AP3Z7771%2B24983970094%255BK%255D
AP3Z7773%2B24922916333%255BK%255D
AP3Z7775%2B25182575459%255BK%255D
AP3Z7801%2B25455925211%255BK%255D
AP3Z7805%2B25505970326%255BK%255D
AP3Z7805%2B25521247491%255BK%255D
AP3Z7811%2B24988559213%255BK%255D
AP3Z7811 1%2B25496606762%255BK%255D
AP3Z7816%2B25433395911%255BK%255D
AP3Z7816 1%2B24895585234%255BK%255D
AP3Z7901%2B25754418245%255BK%255D
AP3Z7910 1%2B25620632532%255BK%255D
AP3Z7913 1%2B25715573776%255BK%255D
AP3Z7959 1%2B25741607915%255BK%255D
AP3Z7961 1%2B25620580752%255BK%255D
AP3Z7997 1%2B25715516186%255BK%255D
AP3Z8002%2B25123236944%255BK%255D
AP3Z8004 1%2B25114924043%255BK%255D
AP3Z8062 1%2B25715492676%255BK%255D
AP3Z8107 1%2B25451945970%255BK%255D
Close [X]
keobong88 w88b
Close [X]
keobong88 fb88